Услуги относно разработката на уебсайт - икона

Създаване

Създаването на един сайт е съчетание от различни елементи. За да може да бъде направен достатъчно ефективен проект предварително се анализира целта на сайта и обстановката на пазара. След това всичко се обсъжда с възложителя. Ето и спъсък с компонентите,

Услуги относно поддръжката на уебсайтове - икона

Поддръжка

Поддръжка: хостинг – през времето, за което е сключено споразумението се осигурява подходящ хостиг план. статистика на посещенията – за периода на договора се правят редовно статистики за посещенията. публикуване на статии – със сключването на споразумение се поема ангажимент

Услиги относно развитието на уебсайт - икона

Развитие

Развитието на сайта включва редовен анализ на посещенията и съветване относно правенето на промени по сайта, които да подобрят посещаемостта му.